دوره 16 ترند کسب و کار در چشم انداز سال 1402

در دوران پس از پاندمیک فرصت های شغلی و شیوه های درآمدزایی دستخوش تغییرات بسیاری شده اند و بدیهی است که هماهنگ شدن با این تغییرات کلید ماندگاری کسب و کارها ، چه قدیمی و چه نوپا، در دنیای امروز است. در این دوره به بررسی 16 ترند کسب و کار و فرصت های بازار در سال های 1402 و 1403 می پردازیم.

2,500,000 تومان