دوره 7 استراتژی رشد بیزینس

توضیحات این دوره؛ در این دوره به بررسی 7 تکنیک رشد بیزینس تان پرداختیم. فرقی نمیکند که شما
محصول محور هستید یا خدمات محور ، سال هاست در بازار فعالیت می کنید یا به تازگی کسب و کار
خود را راه اندازی کرده اید. اینکه با توجه به شرایط فعلی باز ار هدف خود، چه استراتژی هایی باید در بازار
به کار بگیرید موضوعی هست که در دوره 7 استراتژی برای رشد کسب و کارتان به آن می پردازیم.

2,000,000 تومان