دوره 16 ترند کسب و کار در چشم انداز سال 1402

در دوران پس از پاندمیک فرصت های شغلی و شیوه های درآمدزایی دستخوش تغییرات بسیاری شده اند و بدیهی است که هماهنگ شدن با این تغییرات کلید ماندگاری کسب و کارها ، چه قدیمی و چه نوپا، در دنیای امروز است. در این دوره به بررسی 16 ترند کسب و کار و فرصت های بازار در سال های 1402 و 1403 می پردازیم.

2,500,000 تومان

دوره 7 استراتژی رشد بیزینس

توضیحات این دوره؛ در این دوره به بررسی 7 تکنیک رشد بیزینس تان پرداختیم. فرقی نمیکند که شما
محصول محور هستید یا خدمات محور ، سال هاست در بازار فعالیت می کنید یا به تازگی کسب و کار
خود را راه اندازی کرده اید. اینکه با توجه به شرایط فعلی باز ار هدف خود، چه استراتژی هایی باید در بازار
به کار بگیرید موضوعی هست که در دوره 7 استراتژی برای رشد کسب و کارتان به آن می پردازیم.

2,000,000 تومان