دوره دیجیتال برندینگ

پیش از هر چیز به این فکر کنید که چی باعث شده، شما به عنوان یک خریدار، هنگام ورود به فروشگاه، از میان بسیاری از نام ها و برند ها، تمایل داشته باشید که از یک برند مشخص و قدیمی خرید کنید؟ این دقیقا مبحثی است که در این دوره به شما آموزش داده می شود.

6,000,000 تومان